Betingelserne her på siden går forud for betingelser udleveret på papir, da disse kan opdateres.

Priser:

Leje af dobbeltreol:
Reol – 1 måned kr. 600.-

Reol for enden af rækker:
Endereol – 1 måned kr. 300.-

Leje af gulvstande:
Kr. 200.- per m2 per måned.

Glasmontre – kampagnepris:
Lille skab – En hylde kr. 100.- per måned.
Lille skab – Et helt skab kr. 300.- per måned
Stort skab – En hylde kr. 150.- per måned.
Stort skab – Et helt skab kr. 600.- per måned

Afregning:
Der afregnes for foregående måneds salg den 10. i efterfølgende måned.
Udbetalingen sker tidligst d. 10. i efterfølgende måned. Falder denne dato i en weekend eller på helligdage, modtages udbetalingen førstkommende hverdag herefter.

Standlejen betales forud, ved bestilling. En lejekontrakt følger kalendermåneder, og faktureres altid den 1. i måneden. Ved tegning af lejeaftale af stand, betaler du for de dage, der er tilbage af måneden + følgende måned.

GenbrugsDeLuxe – ferieløsningen:

75.- per uge/kasse
Skal du på ferie, kan du lade os tage os godt af din stand. Vi fylder op tre dage om ugen, fra din i forvejen indleverede kasse med prissatte varer, som vil stå på vores lager.
Prisen er 75.- per uge/kasse. Kassen skal hentes senest tre dage efter ophør af aftale. Kassen må max. være en flyttekasse, som skal kunne lukkes.
Vi tager ikke ansvar for effekter på lager eller under opfyldning.

Generelt:

Dit salg udbetales den 10. i efterfølgende måned.
Falder denne dato i en weekend eller på en helligdag modtages udbetalingen førstkommende hverdag herefter.

Lejen reguleres efter nettoindexet en gang om året.

Standlejen betales forud, ved bestilling. En lejekontrakt følger kalendermåneder, og faktureres altid den 1. i måneden. Ved tegning af lejeaftale af stand, betaler du for de dage, der er tilbage af måneden + følgende måned. Dagspris for gulvstand er kr. 7.-/m2. Dagspris for reolstand er kr. 20.-/dag. Endereol koster kr. 14.-/dag.
Lejekontrakten er fortløbende og fornyes derfor automatisk hver månded, indtil du opsiger den.

Aftalen skal opsiges senest den 20. i måneden for at være gældende pr. næste 1.
Udebliver betaling for ny periode, pakkes standen sammen og sættes på vores lager. Nedpakningen koster kr. 500.- for reolstande og kr. 1.000.- for gulvstande. Afhentes indholdet af standen ikke inden for en uge kasseres dette.

Ud over leje af din stand, betaler du en provision på 15% på al salg fra din stand. Dette styres ved hjælp af de stregkoder du sætter på dine produkter.

Har du gulvstand på 5 m2 eller mere, må der sættes reoler på standen. Du skal selv medbringe reoler. Har du gulvstand ved vinduerne, skal du arrangere dine effekter, så det også ser præsentabel ud udefra.

Rengøring på din stand sørger du selv for. Du kan altid låne klud, kost og fejeblad hos personalet.

Der må ikke være ting på din stand der går højere end 2,2 meter op.

Du kan varetage din stand i butikkens åbningstider, som er alle dage kl. 10-18.

Ophør af leje af stand:

Lejeperioden fortsætter automatisk. Det er derfor vigtig, at informere personalet, hvis man ikke ønsker, at forlænge sin lejeperiode. Dette skal ske senest den 20. i måneden kl. 18.00 for at være gældende pr. næste 1.

Ved lejeperiodens udløb skal standen tømmes af lejer den sidste dag i lejeperioden. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale kontrollerer varerne, inden de tages med hjem. Der vil blive spurgt om billed-ID og en kopi af original lejeaftale for standen. Lejer er selv ansvarlig for at få alle ting fra standen med.

Standen skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode:
Hverdage: senest kl. 16.00
Weekend/helligdage: senest kl. 15.30

Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil GenbrugsHallerne tømme den, og der vil blive opkrævet et nedpakningsgebyr på kr. 500.- for reolstande og kr. 1.000.- for gulvstande. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive GenbrugsHallernes ejendom. Der tages forbehold for eventuelle ekstraomkostninger til bortskaffelse.

Glasmontre:

Når du lejer en reolstand hos os, kan du få to varer á min. værdi på kr. 200.-/stk. opstillet i aflåst glasskab. Dine effekter kan stå i montren i op til to måneder.
Kontakt personalet for nærmere information.

Alternativt kan du leje en stor/lille glashylde eller en stor/lille glasmontre. Se prislisten for alle muligheder.

Temaområder:

Der er temaområder, hvor GenbrugsHallerne arrangerer udstillinger.
Via nyhedsmail informerer vi i god tid inden start af en udstilling. Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvad der kan komme med.

Opførsel:

GenbrugsHallerne forbeholder sig retten til kunne bortvise standlejere eller kunder.
Tyveri meldes til politiet og kunder/standlejer bortvises. Vi pakker stand ned for eget ansvar. Nedpakning efter bortvisning koster kr. 500.- for reolstand og kr. 1.000.- for gulvstand. Udgiften trækkes i optjent provision.
Truende adfærd meldes til politiet.
Dårlig opførsel medfører bortvisning og i yderste tilfælde politianmeldelse.

Ulovlige varer:

Det er ikke tilladt at sælge flg. varer på standene:

  • Dagligvarer
  • Fødevarer
  • Ulovligt kopierede varer
  • Alkohol
  • Våben og våbendele
  • Tobak
  • Farligt matriale
  • Pornografisk materiale
Nye og/eller brugte varer:

Da GenbrugsHallerne er et genbrugsmarked, må standlejere maximalt have 10% nye varer på sin stand. De resterende 90% skal være genbrugseffekter.

Generelt:

Det er til en hver tid de ansatte, der bestemmer hvor der må sættes ting.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår. Evt. rettelser og ændringer annonceres via nyhedsbrev, som udsendes pr. mail – det er lejers ansvar at holde sig ajour hermed.

Vi tager forbehold for stavefejl.

Ejendomsret:

Ejer opsætter sine varer på eget ansvar – GenbrugsHallerne hæfter ikke for disse uanset værdi.

Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne på din stand.