Betingelserne her på siden går forud for betingelser udleveret på papir, da disse kan opdateres.

Priser:

Leje af dobbeltreol:
Reol – 1 måned kr. 600.-

Reol for enden af rækker:
Endereol – 1 måned kr. 400.-

Tøjreol 
Reol med bøjlestang – 1 måned kr. 300.-

Leje af gulvstande:
Kr. 200.- per m2 per måned.

Glasmontre:
Lille skab – En hylde 200.- per måned.
Lille skab – Et helt skab kr. 600.- per måned
Stort skab – En hylde 400.- per måned.
Stort skab – Et helt skab kr. 1200.- per måned

Afregning:
Der afregnes for dit salg den 10. for måneden før.

Standlejen betales forud, ved bestilling. En lejekontrakt følger kalendermåneder, og faktureres altid den 1. i måneden. Ved tegning af leje aftale af stand, betaler du for de dage der er tilbage af måneden + følgende måned.

GenbrugDeLuxe – ferieløsningen:

75.- per uge/kasse
Skal du på ferie, så lad os tage os godt af din stand. Vi fylder op tre dage om ugen, fra din kasse der står på vores lager. Prisen er 75.- per uge/kasse. Kassen skal hentes senest tre dage efter ophør af aftale. Kassen må være max være en flyttekasse, der kan lukkes. Vi tager ikke ansvar for effekter på lager eller under opfyldning.

Generelt:

Dit salg udbetales den følgende måned, senest den 10.

Lejen reguleres efter nettoindexet en gang om året.

Standlejen betales forud, ved bestilling. En lejekontrakt følger kalendermåneder, og faktureres altid den 1. i måneden. Ved tegning af leje aftale af stand, betaler du for de dage der er tilbage af måneden + følgende måned. Dagspris 7.- per m2. Reol koster 20.-/dag. Ende reol koster kr. 14.-/dag.
Når der skrives lejekontrakt, fornyes aftalen automatisk indtil du opsiger den.

Aftalen kan opsiges senest den 20. i måneden.
Bliver der ikke betalt for ny periode ved ophør af kørende aftale, pakkes standen sammen og sættes på vores lager. Nedpakningen koster kr. 500.- / time. Afhentes indholdet af standen ikke inden for en uge kasseres dette.

Ud over leje af din stand, betaler du en provision på 15% på alt der sælges fra din stand. Dette styres ved de stregkoder du sætter på dine produkter.

Har du 5 m2 eller mere, må der sættes reoler på standen. Du skal selv medbringe reoler. Har du stand ved vinduerne, skal du arrangerer dine effekter, så de også ser godt ud udefra.

Rengøring på din stand sørger du selv for.

Der må ikke være ting på din stand der går højere end 2,2 meter op.

Du kan varetage din stand i butikkens åbningstider.

Ophør af leje af stand:

Ved lejeperiodens udløb skal standen tømmes af lejer. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale kontrollerer varerne, inden de tages med hjem. Der vil blive spurgt om billed-ID og en kopi af original lejeaftale for standen. Lejer er selv ansvarlig for at få alle ting fra standen med.

Standen skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode:
Hverdage: senest kl. 17.30
Weekend: senest kl. 15.30

Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil GenbrugsHallerne tømme den, og der vil blive opkrævet kr. 500.- / time for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive GenbrugsHallernes ejendom. Der tages forbehold for eventuelle ekstraomkostninger til bortskaffelse.

Lejeperioden fortsætter automatisk. Det er derfor vigtig, at informere personalet, hvis man ikke ønsker, at forlænge sin lejeperiode. Dette skal ske senest den 20. i måneden.

Glasmontre:

Du kan få dine ting i glasmontre efter aftale med de ansatte. Dine effekter kan stå der en måned ad gangen, pris min. 200.- eller meget lille.
En fuld glasmontre kan lejes til kr. 600.-/md. eller en hylde til kr. 200.-/md.

Temaområder:

Der er temaområder,  hvor GenbrugsHallerne arrangerer udstillinger. Via nyhedsmail informerer vi i god tid inden start af en udstilling. Alle er velkomne til at komme med forslag til hvad der kan komme med.

Opførsel:

GenbrugsHallerne forbeholder sig retten til kunne bortvise standlejere eller kunder.
Tyveri meldes til politiet og kunder/standlejer bortvises. Vi pakker stand ned for eget ansvar. Nedpakning efter bortvisning koster kr. 500.-/time. Udgiften trækkes i optjent provision.
Truende adfærd meldes til politiet.
Dårlig opførsel medfører bortvisning og i yderste tilfælde politianmeldelse.

Ulovlige varer:

Det er ikke tilladt at sælge flg. Varer på standene:

  • Dagligvarer
  • Fødevarer
  • Ulovligt kopierede varer
  • Alkohol
  • Våben
  • Tobak
  • Farligt matriale
  • Pornografisk materiale
Generelt:

Det er til en hver tid de ansatte der bestemmer hvor der må sættes ting.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår. Vi tager forbehold for stavefejl.

Ejendomsret:

Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne på din stand.